O nas

Zobacz oferte usług księgowych – z pewnością Cię zaintersuje

Księgowość jest czymś, co warto oddelegować dla biura księgowego. Państwa Firma powinna być skupiona na generowaniu dochodu, a nasz firma zajmie się formalnościami związanymi z prowadzeniem księgowości.
Szanowni Państwo,

Możecie być pewni naszych usług księgowych Kraków, ponieważ Biuro Usług i Handlu „Kontrahent” S.C. w zakresie usług  rachunkowych działa na rynku od wielu lat. Celem naszego biura rachunkowego jest profesjonalne świadczenie usług księgowych dla małych i średnich podmiotów gospodarczych oraz bieżące wsparcie w finansowym zarządzaniu przedsiębiorstwami. W swojej pracy kierujemy się odpowiedzialnością oraz rzetelnością, przestrzegając terminów ustalonych z klientem. Posiadamy licencję MF na prowadzenie usług rachunkowych. Działalność nasza objęta jest ubezpieczeniem OC.
Prace księgowe, płacowe i kadrowe prowadzimy korzystając z nowoczesnych programów komputerowych. Oprogramowanie jest nabyte legalnie, posiadamy stosowne licencje na poszczególne programy użytkowe. Dbając o bezpieczeństwo danych, sporządzamy bieżącą archiwizację. Powierzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy i w zakresie, jaki jest niezbędny dla wywiązania się z jej postanowień. Wszelkie informacje przekazane przez Klienta, traktowane są jako poufne w czasie trwania oraz po zakończeniu kontraktu.  Sprawna organizacja biura księgowego Krakówzapewnia zróżnicowaną i indywidualną obsługę w zależności od potrzeb Klientów. Z sukcesem przechodziliśmy liczne kontrole oraz audyty w prowadzonych przez nas jednostkach.
Możecie nam Państwo zlecić m.in.:

    • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
    • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
    • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
    • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia
    • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług
    • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło/
    • kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS
    • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych
    • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy
    • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
    • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
    • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników
    • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych
    • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów
    • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS
    • sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych
    • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych
    • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi
    • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu
    • kontakty z urzędami państwowymi
    • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS