Usługi Księgowe

Oferujemy Państwu w niezwykle przystępnych cenach następujące usługi księgowe Kraków:

   • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
   • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
   • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
   • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia
   • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług
   • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło/. Kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS
   • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych
   • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy
   • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
   • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
   • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników
   • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych
   • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów
   • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS
   • sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych
   • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych
   • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi
   • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu
   • kontakty z urzędami państwowymi
   • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS